اهداف مقاله شماره 5 :


وقتی با مقاله ای روبرو می شوید که چندین نکته مهم و ظریف در آن وجود


دارد و چندین مورد کلیدی با هم ادغام شده اند طوری که آن مقاله را از چندین


زاویه می توان مورد توجه قرار داد، راهی وجود ندارد که آن مقاله را به چند


بخش تقسیم کنیم تا گفته ها و نوشته ها بسیار روشنتر و واضح تر در دید خواننده


به نظر آید و تداخلی در گفته ها بوجود نیاید و خواننده نیز بتواند در همان قسمت


اظهار نظر کرده تا زودتر به جواب صحیح برسیم. این مقاله پیرو همان مقاله 4


(کهکشان  BIG BABY) می باشد که از زاویه دیگر مورد توجه قرار گرفته است
به قسمت ادامه مطلب بروید

ادامه مطلب
منبع : دست نوشته های حمید اروانی |مقاله شماره پنجم 5 ( مکمل مقاله 4 )
برچسب ها : مقاله ,مورد ,چندین ,ادامه مطلب ,توجه قرار ,مورد توجه ,مقاله شماره